...just lovely poodles

Kancelář pro uvádění informací na pravou míru

Cílem a účelem naší informační kanceláře je zveřejňovat vyjádření k informacím a událostem, které je vhodné a potřebné uvést na pravou míru. Uvádět informace do souvislostí a snažit se dohledat pokud možno celé pravdy.

Kancelář slouží k našim potřebám, ale samozřejmě se na náš může obrátit každý, trpí-li pocitem, že jej má někdo za blbce. A my se pokusíme zjistit, jak je to doopravdy :)...Na této stránce:
11.12.2008: Ukončení členství v KPaCHP o.s. >
6.8.2007: Rezignace na funkce v KPaCHP o.s. >
31.7.2007: PRA Amandy Teschiro >


Související články:
2.12.2008: Výstavy 2009? ...a jak to tedy bylo? >>>
16.10.2008: Výstavy 2009? ...pan továrník se nejmenoval Dubský, ale Mikulka... >>>
10.10.2008: Výstavy 2009? jak je to s delegací rozhodčích >>>

Ukončení členství v KPaCHP o.s.

K datu 11.prosince 2008 ukončuji své členství v Klubu přátel a chovatelů pudlů o.s. (KPaCHP o.s.) vzhledem k tendencím současného předsednictva odrazujícím nepodloženě členy k veřejnému vyjadřování svých názorů, k negativním reakcím na připomínky a kritiky k fungování klubu a v neposlední řadě vzhledem k nerovnému přístupu k členům klubu ve věci poskytování informací. Jakožto člen klubu považuji za účelové mé vyloučení z korespondence zasílané všem členům, stejně tak jako odepření přístupu k informací ohledně korespondence a jednání klubu ohledně výstav pro rok 2009, ačkoli Stanovy klubu toto právo výslovně zmiňují a veřejně deklarovaný postoj předsedy tuto možnost přímo nabízel. Jelikož uvedené skutečnosti považuji významné narušení demokratického a rovného přístupu, ukončuji své členství v KPaCHP o.s. s okamžitou platností.

Ing. Terezie Petričáková
TePe, 11.12.2008

Rezignace z předsednictva a výstavní komise KPaCHP o.s.

Ke dni 2.8.2007 jsem rezignovala na doposud zastávané funkce referenta pro regionální pobočky (a tedy i člena předsednictva) a členství ve výstavní komisi v KPaCHP o.s. - tato informace zatím (k 6.8.2007) nebyla na klubových stránkách ani jinde zveřejněna. Neobracejte se proto již na mně ve věcech regioálních poboček ani vydávání klubových šampionátů.

Ing. Terezie Petričáková
TePe, 6.8.2007

PRA Amandy Teschiro - informace na PoodlePedigree.com

Amanda má genetické vyšetření OptiGen s výsledkem A (Normal/Clear).

modifikováno, Xyl, 28.11.2007
Na stránkách situ Poodle Pedigree byla zveřejněna informace, že naše fenka Amanda Teschiro má vyšetření PRA metodou OptiGen. Není tomu tak. V současné době zatím toto vyšetření nemá. Amanda má platné oftalmologické vyšetření, podle kterého je PRA negativní (0/0). Na zmíněném situ byla tato informace, týkající se PRA, zanesena do databáze před tím, než bylo jejím provozovatelem doplněno klíčové slovo OptiGen - původně tedy byly uvedeny výsledky vyšetření na PRA, ale nikoli žádnou specifikovanou metodou. Jelikož jsme tuto informaci neměli bezprostředně po provedení této změny k dispozici, došlo k nápravě až v poslední době.

Tímto se omlouváme za nepřesnou informaci, k jejímuž zkreslení došlo z naší strany neúmyslně. Zároveň děkujeme za upozornění na nesrovnalost.

Xyl, 31.7.2007