...just lovely poodles
PsInfo > Úplný přehled genetických testů

Úplný přehled genetických testů

Úplný přehled nabízených genetických testů pro plemeno pudl. Řazený je dle nabídky laboratoří. Data jsou sesbírána k červenci 2016.

Vysvětlivky

Testování v Evropských zemích

Poznámka ke genetické laboteroři Genomia. Ta nabízí on-line kalkulačku pro zjištění optimálního chovného páru. Funguje na principu srovnání genetických profilů potenciálních rodičů. Za lepší kombinaci je považována ta, kde je větší variabilita v genetickém profilu jedinců.

Testování ve světě

Poznámka k Australské laboratoři ASAP. Nabídka genetických testů zde zmíněná vychází z informací čerpaných na stránkách Poodles-In-Scandinavia.com. Není jasné, zda je stále aktuální.

Malý komentář

Většina laboratoří zmíněná v tabulkách výše volí postup, kdy nabízí určitý test pro dané onemocnění pro jedno plemeno či více plemen. V posledním roce si lze všimnout i sdružených testů pro všechna plemena, která se dříve nevyskytovala. Do této skupiny patří např. onemocnění degenerativní myelopatie, maligní hypertermie a hyperurinocemie. Některá tato onemocnění nejsou pro plemeno pudl běžná, to ale neznamená, že se nemohou vyskytnout.

Zvláštní přístup volí laboratoř VHL Genetics, která nabízí možnost sdruženého testování na rozdílné nemoci v rámci FCI skupin. Tyto sdružené testy jsou samozřejmě za velmi zajímavou cenu ve srovnání s cenami za jeden test. Možnost firma zdůvodnila mimo jiné skutečností, že i když je test pro dané plemeno charakteristický, stejná mutace se může objevit i v jiných plemenech. Ošetřuje také výše zmíněnou možnost testování pro mutaci, která se v daném rázu nevyskytuje. Zde ponechává na majiteli, zda daný test chce s tím, že ve výsledcích je tato možnost zřetelně uvedena (VHL Genetics - Webshop Animal, Dog).

Samostatnou kategorii v genetickém testování tvoří firma MyDog DNA (není zmíněná zde v tabulce, informace o rozdílech genetického testu a genetického screeningu, stejně jako odkaz na dostupné testy naleznete ve článku Genetické testy nebo genetický screening?). Používá naprosto jiný princip, díky němuž může nabízet široké rozpětí testů pro daná plemena, DNA profil a i možnost vhodné volby chovného páru. Celý princip je založený na čipové analýze genomu, sekvencování přes 7000 SNP markerů v kombinaci s mezinárodně uznanými ISAG/AKC krátkými opakovanými tandemovými markery. Takto může detekovat a měřit přes 100 onemocnění a vlastností, genetickou diverzitu, genetické vztahy a strukturu populace. Samozřejmě také identifikuje DNA profil jedince. Markery pokrývají každý z 39 chromozomových párů psího genomu s průměrem 160 SNP markerů na jeden chromozom s mediánem mezimarkerové vzdálenosti 261 kilobází. Další makery jsou přidány na chromozomu 12 kolem DLA (Dog Leukocyte antigene) regionu pro lepší pokrytí tohoto známého důležitého regionu. Výsledky testů pro každého psa jsou rozděleny do 4 sekcí:

TePe, 10.08.2016