...just lovely poodles
PsInfo > Genetické testy nebo genetický screening?

Genetické testy nebo genetický screening?

Genetické testy a jak se v tom všem vyznat

Stává se už klišé říkat, že při možnostech genetických testů můžeme spoustu nemocí eliminovat, nebo alespoň redukovat na přijatelnou, malou mez. Ale spousta lidí trochu tápe v možnostech, jak který genetický test použít, co pro ně znamená ten daný výsledek. Navíc se ukazuje, že při současných možnostech molekulárně-genetických testů, začíná být už těch různých testů tolik, že je těžké sledovat, zda a co se vyplatí testovat a co ne.

Takže, co se vlastně vlastně vyplatí sledovat u pudlů? Protože testovat se dá v současné době kde co. A to píšu bez nadsázky. Tento článek si ani tak neklade za cíl vyjmenovat nemoci nebo znaky, které se dají testovat, ale spíš pomoci rozhodnout se, jak testovat.

Ještě dvě malé vsuvky;
1. ne všechny nemoci se dají testovat geneticky. To zatím není možné. Proto u nemocí jako jsou luxace pately, dyslazie kyčelních a loketních kloubů, jsme zatím odkázáni na posouzení od veterináře, které hodnotí aktuální stav zvířete. Zda tou danou nemocí trpí nebo je ji prosté. A pokud je nemocné, tak v jaké míře. Tyto nemoci jsou způsobeny jak genetickými predispozicemi, tak i vnějším prostředím, ve kterém pudlík žije. Ty dohromady vytvářejí aktuální koktejl, který rozhodne, zda se u našeho pudlíka nemoc objeví nebo ne. Ze studia rodokmenů můžeme částečně předpovědět genetickou predispozici, ale ta nám pouze určí s jakou pravděpodobností se může nebo nemusí nemoc vyskytnout.
2. Píšu zde o znacích. Tím myslím například jaké pudlík přenáší barvy ve své genetické informaci, jsou testy na délku srsti a zařadit se do této škatulky dá i čtení genetického profilu daného jedince.

Tak směle do toho!

První, co by měl člověk zvážit, když se rozhode testovat je fakt, zda chce testovat 1 nemoc nebo případně NĚKOLIK (do cca 5ti nemocí/znaků), nebo zda se rozhodne pro vícero testů.

V případě několika málo testů je vhodné vybrat laboratoř, která daný test nebo testy provádí. Většina laboratoří dnes nabízí balíček pro dané plemeno. Potom prostudujete manuál na odebrání vzorku (některé laboratoře dávají přednost krevnímu vzorku, jiné nemají preferenci mezi krevním nebo slinným vzorkem), vyplníte daný formulář/e, dohodnete se s veterinářem na odběru krve (většina laboratoří vyžaduje, aby veterinář neb veterinární technik potvrdil věření identity testovaného zvířete = zkontrolovat před odebrání vzorku čip nebo tetování) a vy nebo veterinář zašle vzorek do laboratoře. Odtud po stanovení testu obdržíte elektronicky (mail, pdf dokument) nebo i poštou certifikát s výsledkem.c
Vyplatí se zapátrat, zda laboratoř obdržela akreditaci pro provádění toho určitého testu a zda dodržuje normy stanovené pro práci v laboratoři (ISO 17 025 nebo alespoň ISO 9001). Pro vás je to jistota, že výsledek, který jste obdrželi je skutečně Váš a ne jiného pejska. A také garantuje, že test byl proveden správně a výsledek je také správný. Většina laboratoří, které toto splňují, se účastní mezilaboratorních porovnání a pokud by test prováděla špatně nebo by výsledek byl špatný, plynou pro ni z toho důsledky. Ale to je už jen taková třešnička na dortu.

V případě, že se rozhodnete testovat více nemocí nebo znaků, můžete oslovit více laboratoří, které Vám testy, které požadujete nabídnou. Bude Vás to stát trochu více hledání a peněz, bude třeba odebrat více vzorků a zaslat je na analýzy. NEBO je tu druhá možnost. Ta se jmenuje genetické sekvencování. Funguje na principu, kdy se odebere jeden vzorek, který se projede sekvenční analýzou. Výstupem z laboratoře je potom certifikát, kde jsou shrnuty nemoci a znaky, které se testovaly. Vše najednou. Tato možnost je nějaký ten pátek dostupná, ale pro chovatelé se moc nevyužívala, jelikož byla dražší a navíc méně rozšířená. Dobrou zprávou je, že postupně dobývá i psí svět a je cenově dostupná a srovnatelná.

Takže před genetickým testováním zvažte, co a kolik toho chcete testovat a jakou z těchto dvou nastíněných cest se vydáte.

První mžností jsou tedy genetické laboratoře a jednotlivé testy. Mezi ty nejznámější patří:

... a mnoho dalších

Druhou možností je sekvencování, kterou delší dobu nabízí Finská firma MydogDNA a nově i česká laboratoř Vemodia, která spolupracuje s ČMKU.

Rozhodnutí je jen na Vás!

Uvádím příklad certifikátů z Genomie, Optigenu versus Vemondie a MyDogDNA (odkazy), aby byla představa, o čem mluvím.

Certifikát z Vemondia >>>

MyDogDNA - odkaz na souhrnný přehled nemocí - pro ráz středního pudla v barvě černé, bílé a hnědé >>>

TePe, 09.07.2016