...just lovely poodles
PsInfo > Víkend s pudlem

Víkend s pudlem

Kolesa 2. - 4. 5. 2008

Počasí se konečně umoudřilo a přímo vybízí k pobytu venku. Tak proč toho nevyu·ít?! Kolesa nedaleko Přelouče hostila první jarní víkend s pudlem pořádaným KCHP (klubem chovatelů pudlů). Tak jsme nechyběli ani tam.

Ná± pětičlenný tým (2 lidé a tři psi) obvykle budí rozruch u kolemjdoucích lidí. Tady jsme se ale cítili jako doma, nebo¶ nás někteří účastníci mnohokráte přečíslili.

Po poněkud rozpačitém pátečním večeru se v sobotu ráno začalo s předná±kami. Velmi poutavě a zasvěceně mluvila slečna veterinářka z veterinární kliniky Aesculap na téma stárnoucí pes. I doplňující otázky od nás laiků byly velmi různorodé a je vidět, ·e tato problematika se týká opravdu v±ech. Ti co nemají doma je±tě seniora stejně ví, ·e jednou se i jeho/její pudlík do tohoto věku dostane. Tak proč nesbírat informace a svému miláčkovi zpříjemnit stáří.

Dopoledne jsme také stihli předná±ku od Purina týmu, která ale byla pojata velmi netradičně a myslím, ·e to nebyla pouze reklama na krmivo, z čeho· jsem osobně měla obavy. Naopak. Dozvěděla jsem se spoustu informací a jako chemik jsem také vděčně kvitovala, ·e mají smysl. Pejsci mohli ochutnat v±echny druhy krmiva, psí dobrůtky a novinku na či±tění zubů. Ta na±im pejskům velmi zachutnala, a proto se pro mne stala inspirací, jak pejskovi dát nejen něco dobrého, ale i prospě±ného.

Po čase oběda následovala velmi netradiční předná±ka týkající se vývoje psovitých ±elem od pana Sochy, který se věnuje antropologii. Nevím, jak ostatní, ale mne to donutilo přemý±let. ¦elmy psovité jsou star±í ne· člověk a přeci se rozhodli spojit svůj ·ivot s námi...

Proto·e počasí bylo trochu aprílové a přineslo i d鱶, následovala předná±ka od záchranářek z Bratislavy pracující s bílými králováky. Je ±koda, ·e pro vět±inu lidí věnující se záchranařině, asistenčním psům a jiným činnostem pomáhajícím člověku v nelehké situaci, jsou pudlové povět±inou neobjeveni. A přitom se jedná o zvířátka tak ±ikovné a s ohromujícím potenciálem. Nicméně jak je vidět, první vla±tovky se u· na±ly, tak snad jich časem přibude. :)

Dal±ím probíraným tématem byla příprava ±těňátka na výstavní kariéru podaná paní Klírovou. Sama jsem se dozvěděla spoustu informací, věřím, ·e ostatní také. Sice jsem si slibovala i praktickou zku±enost pro nás ostatní, ale vzhledem k tomu, ·e výchova pejsků paní Klírové neprobíhá v duchu nucení, neustálého opakování, bylo pochopitelné, ·e mé skryté přání nemohlo být realizováno. Co· samo osobě přiná±í (pro mou osobu) námět k zamy±lení; má smysl s pejskem neustále pilovat výstavní postoj a předvedení a nebo spí± podporovat jeho nadání a postupně ho prohlubovat a formovat do správné prezentace v kruhu?

Počasí se během předná±ky umoudřilo a bylo mo·né přejít k připraveným soutě·ím. Kdo nejrychleji doběhne ke svému páníčkovi - tato disciplína byla asi nejvíce kladně hodnocena ze stran páníčků a paniček. Člověk má velkou radost, kdy· vidí svého pudlíka přibíhat s plným nasazením právě k sobě. :) Dal±í disciplínou bylo pojídání pi±kotů na čas, to bylo něco pro pejsky. Následovala ukázka agility v podání Silvie a Jitky a někteří si sami s pejsky prvně zkusili přeskočit překá·ku. A nastal zlatý hřeb - alespoň pro pejsky - rozdávali se vuřty a zadarmo. Zde byli nad±ení asi v±ichni. Řekla bych, ·e ty na±e chlupaté potvůrky snad o něco víc, proto·e si vyslou·ili dobrůtku zadarmo - doma ji dostávají za splněný cvik.

Večer nás je±tě čekalo posezení spojené s grilováním kýty ve znamení společenské zábavy. Vět±ina pejsků odpočívala na pokojích, kde vstřebávala zá·itky z celého dne. A lidi se bavili, jedli, pili, nakonec i tancovali. Pro některé se večer protáhl do pozdních ranních hodin.

A neděle byla ve znamení odjezdu.

Chtěla bych Jindři±ce poděkovat za příjemně pro·itý víkend. Poznala jsem spoustu nových lidí, navázala nová přátelství a budu se tě±it na dal±í víkend.

Fotky pod článkem jsou volně ke sta·ení. Pokud Vás některá zaujme a chtěli byste ji ve vět±í kvalitě, napi±te nám a po±leme Vám ji.

TePe, 5.5.2008

Člověk na mazlení
Zbo·ný pohled
Zaujatí posluchači
Skupinka u Puriny
Mezi výkladem
Nad±ení z pohybu
Nikdy tě nedám
Hlavní aktéři
Purina team
Co bude nového?!
Tak co se dozvíme!
Nezbytná dokumentace :)
Bílý poklad
To jsme my :)
Bílé zlatíčko
Copak provedu teď?
Rozpustilý dorostenec
Panička dovolila :)

Záchranář při výkladu
V plném zaujetí
Půjdeme něco dělat?
Agility akce
Ladný pohyb
Pro radost
Zkusíme to taky?
Nesmělé začátky
Pojídání pi±kotů
A¶ mi to někdo nesní
Pudl v±ude
Nezbytná dokumentace :)
Odpočinek na pokoji
Portrét Amanda :)
Amanda s úsměvem
Zubící se Eli±ka
Prostě kouzelná
U· pojedeme?
Loučení
Neboj, zase se setkáme