...just lovely poodles
PsInfo > Královskou cestou nejen s královákem

Královskou cestou nejen s královákem

Již po mnoho a mnoho let není jen výsadou králů procházet ve velkolepém průvodu Královskou cestou pražským Starým Městem, Malou Stranou a Hradčany k Pražskému hradu. A vlastně ani králováků...

Skupinové foto na Loretánkém náměstí Ne, že bychom pořádali nějaký skutečně velkolepý průvod. Vlastně jsme ani nešli historicky správnou trasou hezky do kopce, ale naopak jsme se o něco pohodlněji kulili s kopce z Loretánského náměstí kolem brány Pražského hradu, Nerudovou ulicí a přes Karlův most až na Staroměstké náměstí dolů. Pravdou však je, že mnoho turistů z dalekých či blízkých zemí, či domorodců z České kotliny, nás zřejmě za velkolepý průvod považovalo. Myslím, že jsme byli obstojnou konkurencí i pro hradní stráž a architektonické památky po celou cestu. A protože tak pestrá široká veřejnost za pudlíky přijde málokdy, je, zdá se mi, docela prima a zapotřebí jít s pudlíky za lidmi.

Cestou k Pražskému hradu K celé té pudlí podívané se sešla téměř kompletní pudlí reprezentace skoro všech velikostí (pokud jsem v tom mnohonohém psím průvodu přehlédl nějakého toyíka, pak se omlouvám jemu i paničce/páníčkovi) a všech uznaných barev. Asi největší pozornost si samozřejmě vysloužili všichni velcí pudlíci, které lze opravdu přehlédnout jen velmi těžko a mezi lidmi je stále většina těch, kteří králováka na vlastní oči nikdy neviděli a i hodně těch, kteří o nich ani neslyšeli. To samé platí i o hnědých či červených (vlastně červenoplaných) pejscích, a tak se za průvodem větších i menších chlupáčů obracely objektivy a zvědavé pohledy místních i cizinců.

I počasí se vydařilo a po nepříliš optimistickém pátku se sobota ukázala pěkným jasným a slunečným dnem. I proto měli turisté jasnou početní převahu, ale koneckonců procházet se vylidněnou Prahou by jaksi nebylo to pravé ořechové. (Poznatek první: naprosto chápu, proč s sebou průvodci nosí co nejnápadnější mávátko či jiný poutač. Pro příště se určitě bude hodit nějaký prapor a potažmo i něco jako buben ;-) ). Pravda, nebylo zrovna nejtepleji a prsty se na spoušti mojí (dnes již stařičké) digitální Fujinky postupem času ohýbaly stále neochotněji, ale nic, co by se vzhledem k roční době nedalo čekat a přežít (z toho plyne poznatek druhý: nenechat se oklamat prosincovým sluníčkem, ještě to neznamená, že by mi nemohl psrt jednou přimrznout ke spoušti...). Od hradu do Nerudovy ulice

Přejít, dnes navíc z části uzavřený, Karlův most se nedalo jinak než na etapy a na mostě se všem pudlíkům podařilo opět získat intenzivní pozornost a rozzářit nejedny, a to nejen dětské, oči. Našli se i tací, kteří se nebránili ani bližšímu kamarádění s pejsky a tak se tato část cesty trošku protáhla.

Přejít silnici za mostem se nám podařilo na poprvé a zde si dovolím malou odbočku. Když se postavíte na roh kostela (je to kostel svatého Františka z Assisi) na stranu od řeky a zadíváte se pozorně na sochu uprostřed Křižovnického náměstí, spatříte významnou postavu českých dějin v trochu jiné, sochařem zřejmě nezamýšlené, perspektivě... víc neprozradím, raděj se běžte podívat sami.

Nevím, kdo pojal onu geniální myšlenku vyfotit se před staroměstkým orlojem, ale musím říct, coby rodilý Pražák, který už před orlojem viděl mnohé, že takový sběh zvědavců a tolik užaslých komentářů jsem snad ještě nezažil. Ačkoli, co se divím, na každohodinové představení vás připraví každý průvodce Prahou, ale na plejádu pudlíků nejrůznějších velikostí a barev už ne.

Před orlojem... Na tomto místě je nicméně zřejmě záhodno podotknout, že cílem celé akce nebylo přeměnit pudlíky a jejich paničky a páníčky v pouťovou atrakci, nýbrž ukázat Vánočnímu městu i podoby pudla méně známé, neboť běžný lid se spíše zná s pejsky nepapírovými, tedy bez průkazu původu, a nikdy není dost příležitostí jej seznámit s tím, že i tatko pudl může vypadat, neřku-li vypadat by měl...

Závěrem se jistě sluší poděkovat všem, kteří na tuto malou akci přišli se svými (nejen) pudlími miláčky a mnoha lidem v předvánoční době ukázali, jací že jejich pejsci jsou, jejich povahy i vzhled. Stejně tak i personálu od Haštalského dědka, který nám všem, pejskům i jejich lidskému doprovodu, poskytl velmi příjemný azyl v chladném prosincovém odpoledni. Upřímně doufáme, že se všem zúčastněným celá akce i příležitost k setkání alespoň trochu líbila (o úspěchu u kolemjdoucích není myslím pochyb), a také, že se s nimi (a samozřejmě i s dalšími) setkáme na nějaké akci další, o které přemýšlíme, uvažujeme, zvažujeme všeliké možnosti a naštěstí nejsme zdaleka s nápady u konce... :-).

Zde je ke stažení archiv vybraných fotek (cca 11 MB).

Xyl, 9.12.2007

skupinová,
Loretánské náměstí
světlá skupinka
tmavá skupinka
cestou k hradu
momentka z náměstí
králováci
vysoká pudlí koncentrace
s Pražským hrad za zády
zkratkou do Nerudovy
pudlí průvod
skupinová na schodech
Nerudovou ulicí
na Karlově mostě
před orlojem...
...v kruhu fotografů
posezení v teple
něco na zub i na zapití...
...s psí asistencí
hlavně že...
...je všechno fajn :-)
úsměv pane!
...i slečno!