...just lovely poodles
PsInfo > Vánoce a svátky vánoční, Silvestr a Nový rok ve čtyřech

Vánoce a svátky vánoční,
Silvestr a Nový rok ve čtyřech

po vánoční procházce
Proto·e někteří z nás, konkrétně moje maličkost, museli mezi svátky do práce, rozhodli jsme se letos strávit Vánoce poněkud netradičně v Praze a ne někde na horách a nebo v kruhu na±ich nejbli·±ích. A aby nám nebylo smutno, vzali jsme si do Prahy "na prázdniny" k sobě i Amandu. Na±e domácnost se tedy rozrostla o dal±í aprikotku. Ale co to budu dlouze popisovat.

Na ±tědrý den jsme se vydali pě±ky k Honzovým rodičům do cca 4 km vzdálených Čimic, kde jsme strávili příjemné dopoledne. Cesta nazpět, opět pě±ky se vydařila tak dokonale, ·e Honza lehl a u· se nezvedl, proto·e mu bylo ±patně a mou osobu večer tak bolely dutiny, ·e večerní procházka nestála za nic a jediné na±e přání bylo nevylézat z postele. Ale jak, kdy· má člověk na krku dvě aprikotky?

aprikotka na uklidněnou
spolubydlící Maru±ka
Na±těstí mi druhý den bylo lépe a mohla jsem se o na±e chlupatá stvoření nále·itě postarat. Honza střídavě polehával je±tě dva dny. Inu rýma je rýma. Ka·dý den jsme chodili na vydatné procházky. Jednou to byl výlet do nedalekého Ďáblického lesa, dal±í den jsme s kolegyní z práce strávily příjemné odpoledne na procházce starými Bohnicemi k Vltavě a nazpět Draháňskou roklí přes Čimické údolí a Bohnickou léčebnu zpět do Bohnic. Kupodivu si nás tam nenechali :) Dal±í den byla na pořadu dne Draháňská rokle a její okolí, ale o čem chci hlavně psát je silvestrovská procházka Prokopským údolím.

Nejprve jsme uva·ovali udělat tuto akci veřejnou, ale dnes jsem ráda, ·e jsme od nápadu nakonec upustili. Inu počasí se moc nevydařilo a tak byla nakonec náročná i pro na±i čtveřici. Vydali jsme se ve slo·ení: Já, Honza a na±i pejsci, Hanka Ka±parová a Bavayka a je±tě Karolína a její dva pudlíci. A procházka mohla začít. Ji· vý±e jsme zmínila, ·e jsem velmi ráda za soukromou akci. V±ude bylo blátíčko a na±e boty se brzy pod nánosy hlíny daly nejen tě·ko zvednout, ale občas i rozeznat.

dvě meruňky
Nicméně pudlíkům to rozhodně neubíralo na hravosti a dosyta ve vylítali, vyblbli a vyřádili. Velmi komické bylo, ·e zatímco já volám na své dvě aprikotky: "Holčičky!", Karolína zase má podobný povel pro své dva kluky. Asi jsme v některých přivolávacích momentech působili lehce komicky. Zatímco já jsem volala: "Holčičky!", Karolína nato: "Kluci!"

A stačili jsme za celou procházku probrat spoustu věcí. Výcvik, výstavy, chov, dal±í akce, které chceme pořádat v pří±tím roce, prostě spoustu věcí.

konec procházky
A jak ·e jsme to vypadali po skončení procházky. Podívejte se. :) Černí pejskové měli výhodu, na nich to bláto a suvenýry nejsou tolik vidět. Ani Toníček, královák, si z bláta moc nedělal a odnesl si ho asi nejméně z nás v±ech. Nejhůře na tom byly asi na±e dvě aprikotí princezny. U· od prvního pohledu bylo vidět, ·e absolvovaly velmi "úspě±nou" procházku. Na Amandě se to velmi dobře schovalo, jen trochu bylo vidět, ·e je ±pinavá na no·ičkách a dalo se tu±it, ·e snad i na bří±ku. Zato Betynka schytala plný zásah. Myslím, ·e fotky hovoří za v±e. Opět jsme mohly ukázat světu novou barvu: apricot&bláto. Jak se vám líbí? Nám moc - i ne (hlavně při mytí).

nová móda :)
A jeliko· pudlíci byli celou cestu tak nějak střídavě přítulní, na±e kalhoty po skončení vypadaly
apricot&bláto
jako podle nejnověj±í "tlapkové" módy. Leckterý nóbl butik by si od nás jistě půjčil inspiraci na novou a neotřelou kolekci.

Moc děkujeme Karolíně a Hance za příjemně strávené odpoledne a snad na nás nezanevřou a i pří±tě s námi vyrazí na podobně bláznivý podnik. Inspirovala jsem Vás? Doufám ·e ano a hned v novém roce se svými kamarády také někam vyrazíte. Ale rozhodně Vám přeji lep±í počasí, ne· jsme měli my.

TePe, 31.12.2007
vánočka,
nejen pro kočku
rozvá·ně
radost z pohybu
aport v±eho
co stačí ke ±těstí
dal±í aportér
Seberu ti to!
To ho raděj zničím!
průzkumnice
nad Draháňskou roklí
a směle dolů!
v nesklizeném poli
Toníček
Amanda
směle vpřed!
detail hlavy
Bavayka a Hanka
v Prokopském údolí
tvorba ¶apiček
Jim
radost pohledět
něco se rozdává?
výsledek procházky