...just lovely poodles
PsInfo > Manažer svému krycímu psovi

Manažer svému krycímu psovi

pár věcí k zamyšlení

Toto zamyšlení je inspirováno článkem ze Scandinavian Poodle Anual 2010, konkrétně: An informed Choice! How to successfully manage your Stud Dog (volně přeloženo: Volba na základě informací! Jak úspěšně vést svého krycího psa) od autora Anderse Rossela. Myslím, že stojí za zamyšlení a za pozornost.

V dalším textu jsem shrnula článek do bodů - stejně jako zdroj, pro lepší orientaci (nejedná se však o překlad). A ještě pro ujasnění odborných názvů - fenotyp: to co na pejskovi vidíte vlastníma očima - jeho vzhled.


Hlavní mottem každého psího manažera je odpovědnost; majitel krycího psa by si měl uvědomit, že má stejnou zodpovědnost jako chovatel - má pomáhat kvalitně rovíjet a chovat plemeno, aby se dosahovalo takových výsledků, které jsou nejlepší možné ze všech můžných úhlů a směrů.

1. Studujte rodokmeny

Mějte aktivní zájem o čtení a rozumění rodokmenů - dívejte se, jak jsou předci v rodokmenu kombinováni a jak se projevuje jejich fenotyp na potomcích. Platí, že čím více naleznete v rodokmenu fenotypových ekvivalentů, tím stabilnější a také lepší volba je daný jedinec. Naučte se vidět tento vzor (myslím tím, jak se psi doplňují navzájem) na papíře. Tím také uvidíte, zda a jak může být Váš pes vhodný pro různé feny a různé krevní linie.

Není vhodné podporovat inbreeding ani blízkou příbuzenskou plemenitbu. Autorovo doporučení zní: preferujte koeficient příbuzenské plemenitby tak nízký, jak jen to je možné. *(což je ve shodě s mou zkušeností a dalšími vědeckými zdroji).

Je vhodné, aby případná nevěsta pro Vašeho psa neměla ty samé defekty, jaké má Váš pes. Pokud se budou dublovat (potomci pro ně budou mít vlohu jak ze strany otce, tak matky), můžete si být jistí, že je potomstvo bude mít také. Týká se to nejen exteriéru, ale i povahy a zdraví.

2. Vyberte správný typ fen, ne všechny typy fen

Čím více se blíží fena a pes ve svém vzhledu (že by se dali považovat za téměř sourozence) a zároveň se doplňují a kompenzují si navzájem své nedostatky, tím se jedná o lepší volbu (opět, platí také pro povahu a zdraví). Není správné, když se spojí dominantní a silný pes, který působí intenzivním dojmem s fenou, jež nese ty samé charakteristiky.

Měli byste si uvědomit, že temperament je silně dědičný, proto nikdy nenechte krýt svého psa fenu, u niž si nejste jisti povahovou vyrovnaností.

Nikdy nepoužívejte svého psa na fenu, o které víte, že má stejný zdravotní problém jako Váš pes.

3. Naučte se říkat Ne

Protože jste to Vy, kdo je zodpovědný za svého psa a jste to Vy, kdo je manažer Vašeho psa, jste to Vy, kdo vybírá typ feny, který se hodí k Vašemu psovi. V případě, že se rozhodnete říci ne, nenechávejte v tomto bodě žádné nejasnosti a své rozhodnutí vysvětlete; seriózní a rozumný chovatel je ochotný naslouchat, pochopit a respektovat Vaše důvody. Bude akceptovat Vaše ne.

4. Naříkejte Ne všem fenám

Ti kdož mají spoustu omezení, požadavků na své psy a jejich případné nevěsty, egoisticky myslí na dobro svého psa (nebo sebe sama) a nenechají svého psa vůbec krýt, jsou hrozbou pro plemeno. Stejnou hrozbou jsou i ti, kdož dovolí využívat krycího psa pouze jako součást svého chovatelského programu (a ne pro "konkurenci").

Kvalitní krycí pes, s očividnými přednostmi, si zaslouží zasáhnout do chovu, aby se mohlo ověřit, že je skutečně přínosem do buducnosti.

Každé kombinaci, kde bude Váš krycí pes využitý, byste měli věnovat maximální pozornost, aby ideálně všechny vedly k potomkům nejvyšší kvality.

5. Všichni krycí psi jsou rozdílní

Pokud jste se rozhodli říci majiteli dané feny ano, znovu prověřte, jak jsou spolu "kompatibilní" a jak se vzájemně doplňují při eliminaci svých nedostatků.

Naučte se vidět, který typ fen je pro Vašeho psa nejlepší. Malý příkad; pokud je Váš pes v určité vlastnosti či typu extrémní, nenechte ho krýt s fenou spadající do stejné kategorie. V tomto případě bude lepší použít takové feny, jež jsou v dané charakteristice průměrné, ne tak extrémní jako Váš pes.

6. To co vidíš, to dostaneš

Je to velmi základně a hrubě řečeno, nicméně to funguje - jaký má fenotyp pes a fena, takový fenotyp budou mít jejich potomci - někteří budou více podobní otci, jiní zase více matce.

Jako majitel krycího psa usilujete o to, aby jedinci po něm byli velmi kvalitní a pokud možno také vyrovnaní v typu - podporujete určitou uniformitu, která Vám dělá dobré jméno. Pokud dovolíte spojit dva jedince naprosto rozdílné v typu, můžete si být jistí, že štěňata po nich ponesou stejné rozdíly.

7. Fantastičtí nebo katastrofičtí psi

Krycí psi by měli produkovat potomky těch nejlepších kvalit - zdravá štěňata stabilního temperamentu a výborné jedince (individuality), kteří dosahují vysoké shody se standardem. To je cíl. Čím více dovolíte používat svého psa při krytí, tím stoupá risk, že vyprodukuje nekvalitního potomka. Nicméně, to se stává všem krycím psům, nelze se tomu vyhnout. Měli byste mít na paměti, že nejen pes přispívá vlastnosmi svým potomkům, týž příspěvek jim dává také fena. Oba se na budoucích štěňátkách podílejí rovným dílem (50ti %).

Nicméně, pokud narazíte na situaci, kdy Váš pes produkuje problémy (a je jich více) s různými fenami, možná byste si měli položit tyto otázky:

8. Ověřujte výsledky, ale neukvapujte se

Používejte svého mladého krycího psa šetrně. Čím bude starší, tím více šancí dostane na prokázání, že produkuje skutečně kvalitní jedince. Navíc, spousta genetických problémů se projeví časně v životě psa - to také nahrává skutečnosti používat starší jedince. Rozhodně nepřepínejte svého psa.

Provádějte audit, prověřujte, potomky svého psa, získáte tím také potřebné zkušenosti. Se zkušenostmi se také snadněji dělají moudrá rozhodnutí o příštím využití Vašeho krycího psa.

Nebuďte hysteričtí ani nepropadejte zoufalství, pokud se vyskytne nějaký problém; není to důvod okamžitě postavit psa mimo chov. Neunáhlujte se a raději přemýšlejte. A stále mějte na paměti, že jak otec, tak matka přispívají potomkům 50 % svým genetickým základem.

Diskuze

Bezpochyby nejen chovatel, ale i majitel krycího psa významně ovlivňuje a má velký podíl na jeho dalším směrování a zdravém vývoji. Exteriér, povaha a zdraví jsou v tomto ohledu nerozlučně spjaty - je-li cílem harmonie všech tří aspektů, je nezbytné všímat si a pracovat na všech současně. Čím více a déle je jeden z nich víceméně nepovšimnut, tím náročnější a těžší je dosáhnout zmíněné harmonie, neboť je nutné bojovat s hlouběji zakořeněnými problémy.

Nicméně, myslím, že bychom neměli zapomenout i na druhou stranu. Spousta chovných psů vůbec nedostane možnost ukázat svůj potenciál, protože nejsou chovateli zvoleni a nebo možná o nich chovatelé prostě nevědí. Myslím, že manažerský přístup je zde na místě. Dejte o sobě a svém psovi vědět!!! Máte chovatele, od kterého jste psa koupili. Existuje možnost inzerovat na webech, v časopisech. Vytvořte svému psu jednoduchou internetovou prezentaci. Svět se o Vás touží dozvědět, tak mu to ulehčete. :-)

Chovatele by si zase měli uvědomit, že využívání jednoho krycího psa spíše ublíží dalším generacím, než jim prospěje. S kým potom budou krýt všichni tito noví krycí psi, když budou mít s fenami společného předka (či předky)? Dostáváme se opět k příbuzenské plemenitbě v jejich různých podobách. Ráda bych apelovala na chovatele i majitele krycích psů: "Přemýšlejte nad tím, co děláte a myslete do budoucna!"

TePe, 19.6.2011