...just lovely poodles
PsInfo > Záhadami a legendami - Kutná Hora

Záhadami a legendami se psím čumákem:
   Kutná Hora

Fotogalerie pod článkem

Výprava začíná (pozvánka) Chtěje se pokusit navázat na Královskou cestu nejen s královkem z minlého roku, uspořádali jsme tentokráte procházku po Kutné Hoře - městu s bohatou historií.

Letáčky rozdané na jiné naši akci - Pudlím rašení v Pelhřimově - měly zajistit hojnou účast i mezi lidmi, kteří zatím dříve s žádnou naší akcí nepřišli do kontaktu.

A ta by byla poměrně velká nebýt chřipkového období. Z původních téměř tří desítek avizovaných účastníků se postupně během čtvrtka, pátka a soboty i neděle více než polovina omluvila právě pro nemoc či zotavení.

Proto téměř v komorním počtu sešli jsme se a vypravili na prohlídku Kutné Hory spojenou s bájemi k ní se vážící.

Zdá se to až k neuvěření, kolik se těch pověstí nakonec podařilo najít. Např. k založení Kutné Hory, ke Chrámu svaté Barbory, k Jezuitské koleji,.. Nezapomeňme ani na různé pohádkové poklady, zázrakem zachráněné havíře ze zasypaných štol, na ty kde dobro vítězí a nepoctiví jsou po zásluze potrestáni... a také na ty strašidelnější, na nepokojné duše nepoctivců bloudící v nočních tmách, ohnivý vůz ženoucí se korytem říčky Vrchlice, mstivém vodníku, o alchymistovi v samém srdci města, o nečistě obživlých či o nešťastné zazděné Rozině Ruthardově...

Celkem jsme měli pro posluchače připraveno 39 pověstí - těch podle nás nejzajímavějších. Prošli jsme tak v ruku v ruce s nimi křížem krážem staré město Kutné Hory. Část pověstí byla vyprávěna venku, další část potom uvnitř příjemné a starobylé restaurace V Ruthardce, kde nás příjemně přijali i se všemi našimi pejsky. Připravili pro nás také úžasnou hostinu, za kterou by se ve středověku žádný dům bohatého měšťana rozhodně nestyděl.

U výborného jídla s teplým pitivem v ruce postupně rozmrzala počáteční ostýchavost a výborně jsme si popovídali a navázali nová přátelství. Ostatně veselá nálada a nadšení účastníků je pro nás organizátory tou nejlepší známkou, že se akce líbila. Všichni si navíc kromě nevšedního zážitku odnesli na památku i slavné mince, které dal v Kutné Hoře razit Václav II. (víte které? :-) ).

Padl i nejeden zajímavý nápad na další nevšední akce a uvidíme, zda se do organizace těchto příjemných a neotřelých setkání pudlařů postupně zapojí i další lidé.

Je opravdu škoda, že mnoho dalších příjemných lidiček nakonec nemohlo dorazit. Z velké části vinou nemoci a občas možná i z jiných důvodů.

Ráda bych poděkovala personálu restaurace V Ruthardce za výborné jídlo a péči, se kterou se o nás postarali. Také manželům Hauserovým za velmi neočekávaný dárek pro všechny účastníky. Ale hlavně všem účastníkům a také ruským turistům za krásnou a kouzelnou atmosféru prožité první Adventní neděle ;-).

TePe, 1.12.2008

na začátku
u jezuitské koleje
na vyhlídce
svatá Barbora v pozadí
zaujati vypravěčem
průvod
uličkami Vnitřního města
poslední zastavení "na mraze"
takový menší...
...pořádný oběd
po jídle
"Nekoušou?"
zátiší s pudly
Betynka
nejmladší člen výpravy
Betynka zamyšlená

foto Štěpánka Petričáková

skupinka
poutníci
před chrámem svatobarborským
průčelí sv. Barbory
zastavení první
na vyhlídku
sv. Barbora
výhled od Barbory
věž jezuitské koleje
u všech svatých...
vstup do stříbrného dolu
Rejskova kašna
Kamenný dům
havířšké reliéfy
morový sloup na Václavském náměstí
"Kde to jsme?"
"Pojď na pivo!"
"Nemám za co..."
pohled na sv. Barboru
spočítejte psy ;-)
Betynka
v nočním hávu
foto Ondřej Hranička