...just lovely poodles
PsInfo > Chemická kastrace

Chemická kastrace

Nalezla jsem na stránkách KCHP v novinkách krátkou informaci, že pro pejsky je dostupná tzv. chemická kastrace, která je dočasná. Přiznám se, že mne informace zaujala, proto jsem se snažila o této novince zjistit více. http://www.kchp.cz/?p=3205

Princip

V Čechách je možné použít přípravek Suprelorin, v zahraničí jsem ho také nalezla pod jménem Desrolerin. Deslorelin je jméno aktivní látky, která je v přípravku obsažena. Přípravek je možné použít jak k dočasné (reverzibilní) sterilizaci psů, tak fen. Výrobce, který dodává přípravek na Evropský trh, Peptech Animal Helath zmiňuje využití na obou pohlavích, nicméně několikrát je v textu zmíněno spíše použití ke sterilizaci fen. S tím jsou v rozporu doporučení veterinářů, kteří přípravek doporučují spíše k použití na samcích stejně tak jako doporučení Evropské agentury léčiv (Eurpean Medicines agency), která doporučila a schválila jen využití na psech samcích a fretkách.
Ale nepředbíhejme.
Existuje i spousta jiných chemických přípravků, za všechny jmenujme např. Tardac, ty nicméně pracují na trochu jiném principu, než který bude v článku popisován.

A nyní stručně k principu; jedná se o podkožní implantát, který se umísťuje většinou mezi lopaky, kde působí 6 měsíců a postupně se vstřebává. Proto není nutné jeho vyjmutí z podkoží po skončení působení. Aplikace je stejná či velmi podobná aplikaci mikročipu, dá se napsat téměř bezbolestná. Aktivní látka Deslorelin působí na nervy v mozku zvířete (úroveň hypotalamus - hypofýza), chová se zde jako hormon. Touto látkou se obsadí příslušné receptory a přeruší se komunikace mezi mozkem a pohlavními orgány. Deslorelin nahrazuje tělu vlatní hormon gonadotropin (GnRH).

To má za následek menší a menší množství testosteronu v krvi a to se projeví zastavením produkce spermatu a redukuje se sexuální libido. Celá situace se dá zjednodušit, že tělo se začne chovat tak, jako by žádné pohlavní orgány nemělo. Po úplném vstřebání látky se receptory nazpět uvolní a pohlavní orgány jsou zpět uvedeny do činnosti.

V prvních dnech aplikace preparátu je třeba pejska (samce) hlídat. Účinky se projevují cca 6 týdnů po aplikaci. Jde o to, že tělo psa neustále vytváří životaschopné spermie až do počátku působení Suprelorinu. Je nasnadě, že vývin spermií není otázkou okamžiku, ale trvá nějaký ten den. Z toho plyne, když pes v daném okamžiku přestane produkovat spermie, stále ještě má ty, které stačil vyprodukovat před tím. Proto je nutná tato doba, kdy je třeba zvýšené opatrnosti.
U fen funguje celý výše zmíněný proces také až na to, že po aplikaci přípavku dojde k vyvolání říje. Proto by měla být fena pod kontolou cca 30 dnů po aplikaci. Nicméně, některé prameny uvádějí po použití výskyt ovariálních cyst, proto veterináři přípravek spíše pro feny nedoporučují.

Možnosti

Aby se prokázaly výsledky na vliv chování pejsků po aplikaci preparátu Suprelorinu, byly prováděny různé pilotní studie. Za všechny jmenujme tři;

Kde se dá využít

Osobní názor

Dříve jsem na kastraci všeobecně neměla nijak vyhrazený názor. Ten jsem ale změnila, potom co jsem se o tuto problematiku začala více zajímat. Myslím si, že plošná kastrace, která je propagována a doporučována některými chovateli (obzvláště za mořem, kde se pejsci na gauč prodávají s tím, že se v průběhu prvního roku nechají vykastrovat) či některými veterináři, nepřináší zdaleka tak úžasný výsledek, jak se předpokládá a může způsobit senzitivitu k určitým nemocem (viz další nyní připravovaný článek). Z toho důvodu jsem velmi opatrná a spíše k ní zaujímám negativní postoj všeobecně.

Chemickou kastraci vnímám osobně jako možnost ověřit si, jak by můj pejsek či fenka reagovali na klasickou kastraci. Je to určitě super řešení pro staré pejsky, kteří nemohou postoupit klasickou kastraci nutnou ze zdravotních důvodů ke zlepšení jejich stavu. Nejsem si úplně jistá, zda je správné používat chemickou kastraci v případě, že s pejskem chci v budoucnu krýt, ale pravděpodobně se jedná jen o osobní pocit, že by se něco mohlo zvrtnout a pejsek zůstat neplodným.

TePe, 25.09.2012

Zdroje: