...just lovely poodles
PsInfo > Barva Červená - kde je pravda

Jaká je situace okole barvy Červené či Červenoplavé

Strávila jsem nějaký čas hledáním, jak je definovaná barva červená. Chovatelé, jež s ní mají zkušenost hovoří, že se jedná o barvu jinak geneticky kódovanou, než je barva aprikot. Nicméně, jak přesně, to nikdo neuvádí. Proto jsem provedla svůj vlastní malý výzkum. Uvádím volně přeložené materiály, jež se mi podařilo k dané problematice dohledat. Nejsem genetik odborník, spíše nadšený amatér a tak lze hodnotit i mé vlastní znalosti z tohoto oboru. Kde je pravda, to nedokáži říci...

Publikovaná literatura

1. Rufus gen (označení R nebo také F) - Na tento gen se odkazuje materiál: http://www.canine-genetics.com/pdlcolor.html, který byl publikován v roce 1997. Říká se zde, že červení pudlové jsou vzácní, objevují se v liniích aprikotů a zdá se, že jsou výsledkem působení separátního genu. Tento gen je bohužel velmi málo či špatně charakterizován. Zdá se, že alela F má za výsledek tmavnutí aprikotů či hnědých pudlů. Recesivní forma alely f ovlivňuje červenou barvu a mění ji v aprikota. Tento gen může ovlivňovat prý také hnědé pudly, nicméně na černou barvu nemá vliv.

2. Další materiál - http://homepage.usask.ca/~schmutz/poodle.html říká, že červená barva u pudlů je definována pomocí alely Ay, patřící do loku A. V odkazu jsou uvedeny obrázky dvou pudlíků - na kterých je rozdíl vysvětlen. Předpokládá se, že spolu s Ay alelou musí být také přítomna kombinace Ky/Ky v genotypu červeného pudla. Celý článek byl revidován v roce 2008.

3. Další materiál z roku 1997 - http://www.netpets.org/dogs/healthspa/pdlcolor.html Geny relativně proporcionálně ovlivňují dva melaniny (A a E). Pes, který přenáší oba dva, A (agouti alelu) a E (extension alelu) bude mít tmavý melanin (to protože oba jsou dominantní, stačí mít jen kopii jedné domimantní alely a stále bude tmavý). Na druhé straně pes, který bude mít buď kombinaci aa a nebo ee bude mít světlý melanin. Obecně, pokud předpokládáme všechna plemena, kombinace aa častěji produkuje žlutou barvu a kombinace ee více červené tóny. Aprikot pudlové většinou spadají do druhé skupiny. Ačkoli Willis zmiňuje, že zde může být také alela black and tan - dvoubarevná - pro pudly, je to jistě velmi vzácné a navíc by to byla chyba.
ee = aprikot pudl
ff = tato kombinace zintenzivní červené tóny v aprikotech a hnědých

4 Další materiál - http://bowlingsite.mcf.com/Genetics/ColorGen.html - uvádí tyto informace: Klasická úvaha je, že psi mají alespoň jednu mutaci alely cch, která, v případě, že se jedná o homozygota ( = má kombinace cchcch) způsobý světlání phaeomelanin pigmentu (žlutého) až na krémovou a velmi slabě může ovlivnit játrovou barvu a nebo černou. Na druhou stranu, alela ce může být u některých plemen zodpovědná za redukci krémové barvy až na bílou. Nebo modifikované alely mohou být za toto světlání také odpovědné. Ačkoli nyní není příliš jasné, zda tato alela spadá pod C lokus, je vidět, že nějakých způsobem ovlivňuje phaeomelaninoý pigment, proto ji zatím budeme zařazovat pod gen C.

E gen, nazývaný také extension. Tato série, stejně jako A, prodělala udrčité modifikace od jejího prvního popsání panem Little. Ve většině savců tato série zahrnuje:

Každopádně, pokusy se dokázalo, že u psů to není tento případ; chovatelskými pokusy se zjistilo, že dominantní černá a recesivní červená nejsou v té samé serii. To vede k přesvědčení, že dominantní černá spadá do série A, což je ale v konfliktu se zbarvením ostatních savců.

A nyní přejděme od teoretiků k chovatelům

5. Henrik Hannelius (předseda chovatelské komise ve Finském pudl klubu, plus on sám je veterinář) ve článku pro Finský pudl klub uvádí:

Aprikot a červená:

Aprikot pudlové, stejně tak jako červení mohou mít hnědý a nebo černý pigment. Světlání černého pigmentu u aprikot pudlů je stále považováno za černý pigment. Nejlepší způsob, jak zlepšit aprikot barvu je použití starších jedinců v chovu, u kterých je patrné, že drží stálý barevný odstín. Toto pravdilo platí také pro červené pudly. Lidé by si měli uvědomit, že není možné zlepšit aprikot barvu křížením s červenými pudly. Jediná připustitelná výjimka je snad taková, kdy si i červený uchovává do svého pozdního věku stále stejnou barvu, tedy neobsahuje zesvětlující faktor cch. Je mnoho odstínů červené a ti hodně světlí mohou být mylně považovány za aprikoty. Což je pro spojení s aprikotem velmi nebezpečné. Z takového spojení se s velkou pravděpodobností narodí světlí aprikoti či krémoví pudlové. Kde se u pudlů vzala červená barva je těžké říci. Předpokládá se, že mohla přijít od červených kokršpanělů. Každopádně je to barva, která je dominantní nad aprikot barvou, protože dva červení jedinci mohou vyprodukovat aprikota, ale neplatí to naopak.

Celý článek naleznete na stránkách Finského pudl klubu, ale bohužel jen ve finštině: http://villakoirakerho.com/jalostus/varienperiytyminen.htm

6. Jako poslední uvádím informace ze stránek Bijou Standar poodle - http://www.bijoupoodles.com/Colour.html

Chov tmavých a nesvětlajících červených pudlů je velmi obtížný a je zde pár základních informací, které si člověk nejdříve musí uvědomit.

Čas od času, ale zřídka, se mohou štěňata narodit s bílu náprsenkou či flíčkem na hrudi. Tyto oblasti jsou nazývány mismarks a právě zde jsou velmi běžné. V závislosti na rozsahu těchto znaků se mohou v dospělosti úplně ztratit a nebo se trochu zmenšit. Tyto znaky nicméně nezmenšují cenu našich štěňat. Někteří lidé dokonce požadují tyto zvláštní znaky a myslí si, že dělají jejich štěńátko jedinečné. Nicméně, z důvodu výše zmíněného, nemůžeme zaručit, že tyto odznaky štěňátku zůstanou do dospělosti. Někteří chovatelé tyto jedince sami hlásí jako Multi color pudly nebo označované také jako Parti color pudly a dále je vystavují. Někteří chovatelé volí cestu barvení a tyto jedince dále vystavují dle standardu AKC nebo CKC. To je také důvod, proč se tyto skvrny vyskytují v pudlým chovu i nadále.

Bijou Standard pudlové se účastnili výkumu v roce 2010, který měl za cíl objevit a prostudovat tyto bílé znaky. Což nyní znamená, že je přístupný DNA test, který zjistí, zda pudl nese vlohu pro parti poodle barvu či pro bílé skvrny. (pozn. překl.: Zatím jsem neslyšela, že by tento test byl volně dostupný pro všechny pudly. V tomto má ch. stanice Bijou standard poodles pravděpodobně ještě pár let náskok před námi ostatními.)
Zkoumaný gen je velmi variabilní a patří do skupiny S (bílé tečkování = white spotting).

Z toho plyne, že tečkování je recesivní a oba rodiče musí mít pro ně vlohu, aby se tento jev vyskytl u štěňat. Proto pudlové, kteří mají genotyp SS nemohou mít a ani nemohou přenášet bílé znaky (v případě, že by se skutečně vyskytly, je to pravděpodobně v důsledku neznámé mutace, která nemá nic dočinění s tímto genem).

REC 2011 - Paříž, červenec tohoto roku

Je možné, že v roce 2012 dojde k revizi stadardu. Bylo zde také zmíněno, že vzhledem k problematice určení, jak vypadá správná červená a správná aprikot barva, je v plánu konsolidace těchto dvou barev do jedné, která bude zahrnovat všechny její odstíny. Nicméně, o tomto bodu se bude ještě diskutovat.
materiály:
http://clubducanichedefrance.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=537%3Aprecisions-pour-les-mariages-entre-couleurs&catid=14%3Anews&Itemid=70&lang=en
http://clubducanichedefrance.fr/fichiers/Meeting_REC_2011.pdf

Shrnutí

Osobně se domnívám, že ať už je za červenou barvu u pudlů odpovědný gen E, či gen A či gen serie Rufus D, nebo snad absence světlající alely cch či f, je celkem jasné, že se skutečně jedná o jiný gen, který ovlivňuje klasickou barvu aprikot.

Vzhledem k nejasnosti při popisování barev v textech a vzhledem ke všem možným odstínům srsti u aprikot a červené barvy, není snadné skutečný gen snadno identifikovat, jak je tomu u klasických barev, jako jsou černá, hnědá a bílá.

Myslím, že chovatelé svými experimenty snadno dokázali, že červená barva je dominantní nad barvou aprikot a barvou krémovou. Proto si myslím, že není zrovna vhodné řešení nyní populaci červených jednoduše oddělit od aprikotů a nedovolit jim spolu se navzájem křížit. Jistě, pomohlo by to pravděpodobně stabilizaci barvy, ale obávám se, že vykoupení barvy za cenu genetických a zdravotních poruch, které se mohou objevit při přílišném praktikování příbuzenské plemenitby, za to rozhodně nestojí.

Ve státech, které chovají dle standardů amerických či anglických, to mají chovatelé do jisté míry jednodužší. Amerika uznává mnohem více barevných variet (např. krémová či modrá barva) a nevidí problém v křížení různých barev mezi sebu. To ostatně dokazuje i překlad z ch. stanice Bijou Standard poodles. Ve standardu FCI není povoleno křížit mimo jiné barvu stříbrnou s barvou aprikot. Právě díky této volnosti mohla uvést do chodu svůj program tato chovatelská stanice. Jistě, je to jeden případ z těžko říci jakého množství ostatních chovatelů, kteří si s touto volností neumí poradit, nebo si s ní neví rady, ale umožnil definovat dlouhodobý chovatelský program a i za cenu slepých uliček se přibližovat ke stanovenému cíli. A není to to, o co se všichni v chovatelství snažíme? Dosáhnout ideálů pudla ve shodě se standardem, tak, jak se líbí nám.

Většina výzkumů ohledně psích barev se prováděla či provádí v Americe. Z čehož mi vyplývá, že pravděpodobně, jak je to skutečně s červenými pudlíky, se nikdy nedozvíme. V současnosti zřejmě není (píši zřejmě, nejsem v kontaktu s předními vědci a nevím, jaká je situace "state of the art") na programu dne výzkum barev. Když se podívám na roky vydání citovaných článků, nejsou zrovna nejmladší a aktuálního data.
Na jednu stranu chápu snahu FCI o zevšeobecnění problému aprikot a červené barvy. Každá evropská země si vykládá červenou barvu po svém; to co je v jedné zemi definováno jako tmavý aprikot, je v další zemi považováno za správného červeného pudla. Myslím, že není jednoduché soudit, kdo má pravdu a rozhodně tu situaci nikomu nezávidím. Na druhou stranu; pokud před pár lety byla za cenu složitého dokazování před komisí FCI a Francouzského pudl klubu, jako garanta plemene, uznána barva červená jako barva samostatná, přijde mi opravdu velmi zvláštní, že se pravděpodobně (nikdy nechtějte po francouzích jednoznačné vyjádření, nedostane se Vám ho, to říká má zkušenost) budu opět tyto barvy slučovat.

TePe, 27.9.2011

Materiály: