...just lovely poodles
PsInfo > Bakalářská práce - Geneticky podmíněná onemocnění pudlů

Bakalářská práce - Geneticky podmíněná onemocnění pudlů

Jako čerství absolvent České zemědělské univerzity, fakulty Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, oboru Kynologie, bych se s Vámi ráda podělila o svou bakalářskou práci na téma Geneticky podmíněná onemocnění pudlů.

Cílem práce bylo sepsat co neucelenější a zároveň aktuální vědeckou rešerši o geneticky podmíněných chorobách pudlů. K lepšímu porozumění současného vývoje a genetických onemocnění determinovaných u plemene pudl se práce opírá o historii plemene a charakteristiku povahových vlastností. Následně je zpracován přehled nejběžnějších geneticky podmíněných onemocnění u pudlů. Jejich součástí je stručná charakteristika, klinické příznaky, mód dědičnosti a zda pro danou nemoc existuje genetický test či nikoli.
Následující část se věnuje genetickým testům jako takovým. Klade si za cíl provést souhrn všech genetických testů, jež jsou v současné době pro plemeno dostupné. Srovnává přístupy, které různé laboratoře zaujaly ke genetickému testování a snaží se porovnat jednotlivé přístupy laboratoří vzhledem ke vzrůstajícímu množství testů a jejich finanční náročnosti.
Poslední část této bakalářské práce je věnována zdravotním testům požadovaných pro plemeno pudl v různých evropských zemích. Tyto výsledky jsou poté konfrontovány s praxí v USA a Kanadě na jedné straně a Velkou Británií, Austrálii a Novým Zélandem na straně druhé.
V závěru jsou diskutována současná selekční opatření a zároveň na základě odborných znalostí z hlediska problematiky chovu a onemocnění jako takových i návrh na praxi, která by pomohla plemeni i chovatelům dělat informované volby rodičovských párů s ohledem na zlepšení celkového zdraví plemene.

Odkaz ke stažení:
Bakalarska prace, Geneticky podíněná onemocnění pudlů

TePe, 09.06.2015