...just lovely poodles
PsInfo > Barva Aprikot a Černá

Barva Aprikot a Černá

Tento článek se snaží zjednodušit problematiku genetiky barev u pudlů na míru, aby ji mohl rozumět každý. V případě více podrobností či potřeby větší odbornosti, doporučuji prostudovat literaturu uvedenou ve zdrojích.

Jak vznikli aprikoti

První aprikoti, jak uvádí Dr. Hrubant ve své knížce, se narodili černým rodičům. V čechách se poprve narodili aprikoti otci Xenophon v.d. Murinsel a mamince Aka Lady's v ch. stanici z Klánovických borů, v roce 1967. Pan Hrubant ve své knize mimo jiné také uvádí některé základní informace o vztahu aprikot a černé barvy.

"Barva aprikot je recesivní barva a může být přenášena černým pudlem ve svém ryzím stavu a manifestovat se ve své ryzosti, mají-li oba rodiče pro tuto ryzí aprikot vlohu a tyto vlohy se setkají. Jakmile aprikot dosáhne aprikot barvy v jejím ryzím stavu, bude produkovat tuto ryzí aprikot barvu. Barva aprikot může být potlačena kteroukoli barvou s výjimkou bílé nebo krémové, proto jedinými barvami, které aprikot může potlačit a recesivně nést, je bílá a krémová."

Z toho také vyplývá skutečnost, že ze spojení dvou aprikotů (předpokládám, že v té době se o červené jako o samostatné barvě vůbec nemluvilo a ani neuvažovalo, proto byla zahrnuta do aprikotů obecně) se nemohou narodit černí pudlové. Nicméně spojením dvou aprikotů se mohou narodit jak aprikoti, tak krémoví pudlové a také aprikot pudlové s krémovými znaky.

Barva aprikot a černá - genetický základ

Tyto barvy jsou popsány genem E, extension genem. Ten má několik forem, alel, z nichž pro pudly jsou důležité alela E, která je dominantní a kontroluje vytváření tmavého pigmentu v celé srsti. Recesivní formou je alela e, která naopak zamezuje tvorbě tmavého pigmentu. V případě, že má jedinec dvě alely ee, rodí se červený nebo žlutý. Nicméně, tato kombinace kontroluje pouze pigmentaci osrstění, pigment nosní houby, sliznic a kůže je kontrolován zase jinou kombinací.

Jak se aprikot barva schová

V případě černého zbarvení, které je kódováno alelou E, ve své dominantní formě se za dominantní alelou E se může schovávat jiná, v případě pudlů je to právě ono malé e. To je také důvod, proč se první aprikoti narodili právě černým rodičům. V případě, že není dominantní alela E přítomna, jedinec má kombinaci ee a to znamená, že bude ve všech případech aprikot.

Barva hnědá - genetický základ

Hnědou barvu má na starosti gen B, který má dvě formy - dominantní B, které se spojuje s alelou E a vytváří černé zbarvení a recesivní formu b, která v kombinaci s B zůstává skryta (jedinec přenáší vlohu pro tuto barvu) a nebo má pudl kombinaci bb a je tedy hnědý.

Pro shrnutí a zjednodušení, chytrá tabulka:

pod "-" se může skrývat stejná či recesivní forma alely

např. černý pudl může mít kombinaci

Podobné kombinace můžeme potkat i u aprikot pudlů:

Důležité je pochopit, že v případě, kdy se vyskytnou alely s velkými písmeny (E, B), nemohou se ty s malými písmeny projevit (b, e). Ty se projeví, pouze v případě, kdy mají společného "parťáka" tedy bb (hnědý pudl) a ee (aprikot či červený pudl).

Vetgen

V genetické laboratoři VetGen vyvinuli test, který umožňuje zjistit, zda pudl má ve svém genotypu vlohu pro hnědou barvu (alelu b) a nebo vlohu pro barvu bílou, červenou a aprikot, které jsou kódovány alelou e. Pro majitele pudlů (hlavně těch černých) to znamená možnost zjistit, zda jejich pejsek má vlohu pro tyto barvy (ačkoli je zbarvený jinak) a tedy je skrytě přenáší.
V případě, že se jedná o černého pudlíka, jsou možnosti jeho genotypu tyto:

Pokud je Váš pejsek hnědý, jsou pouze dvě možnosti:

V případě pudlů krémových, bílých, aprikotů a červených s černým nosem jsou tyto možnosti:

Zkušenosti chovatelů- zobecnění

V případě krytí aprikot psa/feny s černým fenou/psem je zde v F0 generaci šance pouze 1 procento, že se z tohoto spojení narodí aprikot. Tito velmi vzácní aprikoti většinou mívají velmi světlou aprikot barvu, která je ale vyvážena ostatními pozitivy, které krytí přineslo. Předně, jde o zlepšení kostry, hlavy a také kvality srsti, která se ve většině případů (i když výjimky existují) zatím bohužel nemůže rovnat kvalitě černých jedinců. Pokud se narodí toto aprikot štěňátko, vyplývá z toho, že černý pes/fena museli recesivně nést alelu e.

Pokud se kříží černé štěně z F0 generace (zde je zaručeno, že nese recesivně alelu e protože si ji nese od aprikot rodiče) s aprikotem dále, zůstává zde pro F1, F2,… generaci poměr štěpení barev přibližně 50 ku 50ti procentům pro obě barvy. Aprikot jedinci z F1 a dalších generací nevykazují ztrátu barvy a její sytosti jaká je patrná u F0 generace. I když samozřejmě i zde může nastat – ale není to pravidlem. K těmto závěrům a pozorováním jsem dospěla díky pozorování a rozhovorům s evropskými i českými chovateli.

Osobní názor

Narození aprikotů z černých rodičů může nastat ve velmi vzácných případech, ale není to nic neobvyklého. Křížení aprikotů s černou pomáhá aprikotům dosahovat v první řadě zlepšení exteriérových kvalit, kvality srsti a také přináší novou krev přirozenou formou, což v důsledku pomáhá zmírnit uzavření populace a vyhnutí se příbuzenské plemenitbě.
Tím že se ve většině případů musí počítat s tím, že se odchová jedna generace černých pudlů, je to zároveň i přilitím krve do populace černých pudlů. Tudíž je to oboustraně výhodné. Vím, že chovatelé černých pudlů argumentují, že to není až tak výhodné, protože se ztrácí tmavá barva oka a objevují se i jiné nedostatky, nicméně je také pravdou, že je nikdo nenutí tyto černé a zajímavé psy využívat.

V případě, že černý rodič (nebo ten aprikot) či oba nesou skrytě vlohu pro bílou barvu, může také chovatele čekat překvapení v podobě bílých znaků v aprikot barvě. Je to cena, která se za takové spojení platí. Tyto skvrny nejsou pravidlem, proto se mohou i nemusí vyskytnout.

TePe, 12.6.2011

Citace z knihy jsou uvedeny kurzívou;